Close

Specializarea Matematica-Informatica

 

 

 

 PROFIL UMAN- Matematica Informatica

 

 

               Aria „Matematică și științe”, în care sunt incluse disciplinele: matematica, fizica, biologia, chimia, cărora li se alocă săptămânal câte 11 ore în clasele a IX-a si a X-a;  Aria „Tehnologii” include informatica-tehnologia informației, care se studiază 2-3 ore pe parcursul anilor de studiu.
În cursul liceului elevii își dezvoltă competențe referitoare la aplicarea informaticii în viața socială, aplicarea algoritmilor de calcul, analize de date, introducerea și procesarea de date.
O astfel de specializare poate fi valorificată în meserii care presupun cunoștințe de utilizare a calculatorului din domeniile: economic, statistic, bancar, telecomunicații, apărare, cercetare, educativ, import-export etc.