Close

Liceul si Scoala Profesionala FEG Iasi anunta inceperea perioadei de inscriere pentru anul scolar 2021-2022.

LICEU

Documente necesare:

      Persoanele interesante vor prezenta, la sediul FEG din str. Cuza-Voda nr. 1, Iasi, un dosar care va contine:

      a) cererea de înscriere;
      b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată;
      c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
      d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
      e) fişa medicală.

         Cine se poate inscrie?

   

     INVATAMANT DE ZI:

            Absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2021, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022.

     INVATAMANT SERAL SAU CU FRECVENTA REDUSA:

            Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021-2022.

SCOALA PROFESIONALA

Documente necesare:

Persoanele interesante vor prezenta, la sediul FEG din str. Cuza-Voda nr. 1, Iasi, un dosar care va contine:

a) fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani;

b) certificatul de naştere, în copie legalizată;

b) adeverinţă  cu  notele  şi  media  generală  obţinute la Evaluarea naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate;

c) foaia matricolă pentru clasele a V-a-a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) – copie şi original;

d) fişa medicală.

Cine se poate inscrie?

Pot opta pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani  absolvenții clasei a VIII-a din seria curenta si seriile anterioare.