Close

Specializarea Filologie

 

 

 

         PROFIL UMAN- FILOLOGIE

 

  Accentul se pune pe aria curriculară „Limbă și comunicare”, cu disciplinele: limba și literatura română, două limbi moderne și limba latină. Acestora li se alocă săptamânal câte 8-10 ore în clasele IX- X. Elevii își formează, în principal, competențe privind: analiza, traducerea, comunicarea, elaborarea și interpretarea informației. Indicat ar fi să opteze pentru acest profil elevii care au înclinații spre astfel de discipline (talent literar, abilități lingvistice și de transfer a schemei de însușire a limbilor străine) și doresc să le valorifice în meserii și domenii ca: bibliotecar, jurnalist, ghid, translator, secretară, cercetător în lingvistică, critic literar, lucrător în publicitate, servicii sociale, resurse umane, domeniile educațional, artistic, religios. Studiile se pot finaliza cu atestat la limba straină aprofundată.