Close

 Misiunea şcolii

 Liceul FEG Iași promovează un învăţământ deschis şi flexibil, capabil:

– să asigure accesul la educaţie tuturor, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal, profesional şi integrarea în comunitate.

-să dezvolte interesul pentru educaţie şi emancipare permanentă printr-un învăţământ axat nu numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci şi pe disponibilitatea continuă pentru cunoaştere şi acţiune.

 Viziunea școlii

             Liceul FEG Iasi își asumă răspunderea de a compatibiliza procesul de educaţie şi instruire cu sistemele educaţionale europene, prin dezvoltarea capacităţii instituţionale de a răspunde nevoilor comunităţii şi cerinţelor individuale şi de grup ale partenerilor sociali.